Кыргызстандагы турлар
Жаңы жылдык Ысык-Көл

Сиздерди Кыргызстандын бермети – Ысык-Көлдүн айланасына жаңы жылдык укмуштуудай саякатка чакырабыз. Кыргызстандагы жаңы жылдык жомок өлкөбүздүн кышкы көрүнүштөрүнөн ырахат алууга, анын аппак мейкиндиктерин, бийик карлуу тоолорун көрүп, аязду...

  • Башталган күнү: 2023-12-25
  • Аяктоо күнү: 2023-12-28
Үч күндүк тур
Орточо